TRAFİK KAZASI
DANIŞMANLIĞI
 0530 245 49 85 
0530 575 94 16 

BEDENİ HASAR DANIŞMANLIĞI

AMAÇ VE KAPSAM

Trafik Kaza Danışmalığı bünyesinde mevcut olan poliçe kapsamında meydana gelen bedeni zararlardan dolayı talep edilen tazminatların doğru, hızlı ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaracak şekilde zamanında sonuçlanmasının sağlamaya çalışmaktır.

İHBARIN ALINMASI

Kaza sonucunda meydana gelen yaralanma, maluliyet, ölüm hallerinde, ilgili belgeler tamamlanarak  evrakların tarafımıza ulaşmasının ardından gerekli incelemeler yapılarak dosyanız açılacaktır. Bedeni Hasarlarda telefon ile ihbar alınmamaktadır. 

Ayrıca bedeni hasar dosyalarınız ve taleplerinizle ilgili her türlü bilgiyi Trafik Kaza Danışmanlığını arayarak bizden ücretsiz şekilde danışmanlık alabilrsiniz.

Tüm Başvurularda istenecek Genel Evraklar( Sürekli Sakatlık, Vefat)

 • Talep Dilekçesi (Hangi sebepten dolayı ne talep edildiğine dair beyan, dosyayı takip eden kişiye ait irtibat bilgileri, hak sahiplerine ait banka bilgileri),

 • Kaza ile ilgili olarak İlgili kamu kurumundan (Karakol, Jandarma, Savcılık evrakları “Aslı Gibidir” ıslak onaylı kusur durumunu gösterir Kaza Tespit Tutanağı/Bilirkişi Belgesi (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),

 • Araç sürücülerine ait onaylanmış alkol belgesi(Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),

 • Ehliyet, ruhsat fotokopisi.

Ayrıca sigortalı aracın otobüs olması ve talebin Otobüs Zorunlu Koltuk veya Taşıyıcı Sorumluluk Poliçelerinden yapılması durumunda,

 • Onaylı yolcu listesini gösteren belge (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),

 • Yolcunun satın almış olduğu bilet,

 • Güzergâhı gösteren belge,

 • Araç sürücüsüne ait ticari taşıt kullanma ehliyeti

Genel evraklar dışında ayrıca başvuru sebebiyle ilişkili olarak ekstra şunlarda istenir,

** Sürekli Sakatlık Talebi için;

Sakat kalan kişi adına,

 • Tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösteren heyet raporu,

 • Adli rapor (Hastanın hastaneye girişinde tutulan hastaneye geliş sebebini ve kaza dışında daha önceden oluşan herhangi bir sakatlığının olup olmadığını gösteren tutanak),

 • Onaylı gelir durum/öğrenci belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan alınabilen ilmühaber,

 • Vukuatlı nüfus aile gösteren belge,

 • SSK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı olup olmadığına, varsa kaza sonucu meydana gelen sürekli sakatlığına ilişkin ilgili kurumdan maaş veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair ilgili makamdan alınan yazı,

 • Hastane giriş çıkışları gösteren belge,

 • Doktor/ Epikriz raporları,

Not: Tüm belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi zorunludur.Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilmektedir.

** Ölüm Talepleri için;

Vefat eden kişi adına,
 • Veraset ilamı,

 • Onaylı gelir durum/öğrenci belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan alınan ilmühaber,

 • Otopsi/ölüm raporu,

 • Defin ruhsatı,

 • Vukuatlı nüfus aile gösteren tablo,

 • Vefat edenin SSK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı olup olmadığına, varsa varislere ilgili kurumdan maaş bağlanıp bağlanmadığı veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair ilgili makandan alınmış yazı,

NOT: Tüm belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilemktedir.