TRAFİK KAZASI
DANIŞMANLIĞI
 0530 245 49 85 
0530 575 94 16 

DENİZ KAZASI DANIŞMANLIĞI

   
    Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları şu şekilde belirtilmiştir;

1. Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz taşıtında seyahat ediyor olmalıdırlar.
2. Kaza, deniz aracının yola çıkış noktadan varış noktasına kadar geçen süre içinde meydana gelmiş olması gerekmektedir.
3. Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda olsa bile geçerlidir.
4. Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni hafif yada ağır  zarar görmüş olabilir. 
5. Ya da kaza sırasında, seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalarda hasar oluşmuş olabilir.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca bu sorumluluk sigortası ile, işletmecinin haksız taleplere karşı savunmasını da güvencesine almıştır.Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceleri sıralayalım:

Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde yolcu hayatını kaybederse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminata denir.

Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde yolcu sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminatına denir.

Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderlerine verilen addır.

Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, yolcuların yanlarında bulunan ya da eşyalar için ayrılmış bölümde bulunan her türlü eşyanın kaza sırasında uğrayacağı zararları karşılamaktadır.