TRAFİK KAZASI
DANIŞMANLIĞI
 0530 245 49 85 
0530 575 94 16 

TREN KAZASI DANIŞMANLIĞI

    

   Karayolları Trafik Kanunu’na göre motorlu araç işletilmesinden doğan kazalarda sorumluluk, tehlike esansına göre belirlenmektedir. Trafik kazalarının çoğunlukta olması, can ve mal kaybının her türlü önleme alınmasına rağmen önüne geçilememesi bu tür sorumluluğun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Her ne kadar Karayolları Trafik Kanunu bu şekilde bir sorumluluk türü öngörmüş olsa da demiryolu işletmelerinin (Tren kazaları, tramvay kazaları vb.) müdahil olduğu kazalarda tehlike sorumluluğu üzerinden hareket edilememektedir.

Hemzemin Geçitlerde Meydana Gelen Trafik Kazaları

 Bugün meydana gelen birçok kaza Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çözülebilecekken hemzemin geçitte meydana gelen kazaların akibetinin ne olacağı, tren ile motorlu aracın çarpışması sonucu sorumluluğun kimde olacağı önem taşımak gerekmektedir.

 Yüksek Mahkeme’ye göre hemzemin geçit karayolu ile trenyolunun kesiştiği bir geçit olarak tanımlandırılmıştır. Yine Yargıtay’a göre hemzemin geçit, Devlet Demiryollarına ait olmayıp burada meydana gelen kaza karayolu üzerinde meydana gelmiş kabul edilecek demiştir. Kısacası, hemzemin geçitte meydana gelen kazada sorumluluk ve tazminat hususları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yer alan karayolları üzerinde gerçekleşmiş sayılacaktır.

Tren Motorlu Araç Mıdır ?

 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’na bağlı olarak faaliyet gösteren trenler , Yargıtay tarafından motorlu araç kabul görülmüştür her ne kadar doktrinde trenlerin motorlu araç olmadığı görüşünü savunanlar olsa da trenin motorlu araç olduğunun yargıyata göre kabul edilmiştir bizde yargıyatın kararına göre hareket etmek zorundayız. Nitekim tren ve tramvay da karayolları üzerinde trafiğe karışmakta ve tehlike arzetmektedir. İşbu nedenle trenin motorlu araç sayılması gerkmektedir.

Tren Yolcularının ve Karayolu Taşıtlarında Bulunan Yolcuların Dava Hakkı

 Her ne kadar buraya kadar olan açıklamalarımızda sürücü üzerinden kusur tespiti gerçekleştirsek de araçlarda(arabalarda, otobüslerde, minibüslerde) ve trenlerde (tramvay) bulunan yolcuların kaza neticesinde yaralanması veya ölmesi halinde dava açma haklarının ve kusur tespitlerinin ne derece önem teşkil ettiğinden söz etmek gerekmektedir şayet hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç içerisinde yer alan yolcunun ölmesi/yaralanması hallerinde maddi ve manevi tazminat açma hakkı elinde bulunmaktadır şayet yolcunun ölmesi halinde mirasçıları destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat davalarını açma hakları her zaman vardır.