TRAFİK KAZASI
DANIŞMANLIĞI
 0530 245 49 85 
0530 575 94 16 

UÇAK KAZASI DANIŞMALIĞI

    Bileti düzenleyen hava taşıyıcısını ve yolcu ve/veya onun bagajını taşıyan veya taşımayı üstlenen tüm hava taşıyıcılarını kapsamı altına almaktadır. Taşıyıcı firmaların borçlarından biri ve en önemlisi yolcuyu gideceği yere kadar kazasız, sağ bir şekilde ve vücut bütünlüğünü koruyarak götürme onun yapması gereken hizmet görevidir. Bu da yolcunun güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını ve bu konudaki kurallara uyulmasını gerektiğini bizlere gösterir. Taşıyıcının sağ salim ulağtırma borcu, yolcunun hava aracına binişi ile inişi işlemleri de dahil olmak üzere hava aracında bulunulduğu süre içinde bu olayın hallolması gerekmektdir. Bu süre içinde bir kazanın meydana gelmesi halinde taşıyıcının sorumluluğu gündeme getirmektedir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve uluslar arası sözleşmelerde kamuya açıkça yapılmıstır insanlar bu konu da bilgilendirilmiştir.

  ÖLÜM VEYA YARALANMA HALİNDE TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

    Mali Mesuliyet Sigortası

  Tüm havayolu şirketlerinin yaptıkları tüm uçuşlar sigorta güvencesindedir. Hiçbir uçak, hiçbir havaalanından sigortası olmadan kalkış yapamayacağı gibi, hiçbir havaalanına da iniş yapma hakkı yoktur. Sigorta yükümlülüğü Türk Sivil Havacılık Kanununun(TSHK) 132.Maddesinde yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari TSHK 124 üncü madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlü oldukları özellikle bildirilmiştir.

Havayolu şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir diğer sigorta ise, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasıdır uçağın düşmesi veya herhangi bir sebeple yolcu ve mürettebatın dışında başka kişilerin yaralanması ya da vefatıyla oluşacak zararlar da bu sigortadan karşılanabilmektedir.

1999 Montreal Konvansiyonunda yolcunun ölümü ve yaralanması hallerinde meydana gelen zararlardan dolayı havayolu taşıyıcısının sınırsız sorumluluğu benimsenmektedir. 1999 Montreal Konvansiyonunun(MK.) 17. maddesinin 1. bendi uyarınca, taşıyan yolcunun, hava aracının içinde, hava aracına binme veya inme faaliyeti sırasında meydana gelecek kazada ölümü dolayısıyla sorumludur. Yine 1999 MK. 17.maddesinin 1.bendi uyarınca,  taşıyan yolcunun, hava aracının içinde, hava aracına binme veya inme faaliyeti sırasında  meydana gelecek kazada maruz kalacağı bedensel yaralanması durumunda uğramış olacağı hasarlar dolayısıyla tazminattan da sorumludur.

Bedeni hasar olarak ilk akla gelebilecek olan ise yaralanmadır. Yaralanma, dıştan gelen bir fiziksel temas, darbe vb gibi olaylar nedeni ile insan vücudunda oluşacak herhangi bir hasar olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bir fiziksel temas veya darbe sonucu yolcunun vücudunda meydana gelebilecek hasarlardan (kırık, kopma, zedelenme vb.) dolayı taşıyan 1999 Montreal Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dahilinde sorumlu tutulabilecektir.